Národní numismatická epopej

Dotazy a objednávky733 559 443každý den od 8.00 do 18.00 hodin

Kategorie produktů

Zpracování osobních údajů

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů serveru nne.cz pana Mgr. Pavla Seidla (dále jako provozovatel), se sídlem Praha 4, Na dolinách 3, PSČ 147 00, IČO 71763741, DIČ: CZ6512180939, který působí jako správce osobních údajů.  Pan Mgr. Pavel Seidl postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropské unie č. 2016/679, obecným nařízením o zpracování osobních údajů, o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Věnujte proto prosím výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost.


Ochrana osobních údajů, jejich získávání a použití  

V případě, že návštěvník (uživatel) našeho serveru nne.cz projeví zájem o naše sběratelské a investiční předměty, které na serveru nne.cz nabízíme, bude požádán o zadání základních osobních informací, a to jména a příjmení, adresy sídla či bydliště, e-mailové adresy, telefonního čísla (dále jako osobní údaje) a případný text zprávy v objednávkovém formuláři. Požadavek na vyplnění výše uvedených osobních údajů je součástí objednávkového formuláře na našem serveru nne.cz.

Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Osobní údaje uživatele budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu, a to za účelem jeho identifikace jako uživatele serveru nne.cz a k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování jeho platby za nakoupené předměty, pokud dojde k nákupu, dále za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s uživatelem.

Nákupem prostřednictvím serveru nne.cz dává uživatel souhlas s tím, že provozovatel serveru, pan Mgr. Pavel Seidl, může předávat osobní údaje uživatele za účelem řádné přepravy zboží a obdobného účelu třetím osobám, a to poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sděleních, služeb zákaznické podpory, dopravcům. Jinak ze strany pana Mgr. Pavla Seidla nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.

Nákupem prostřednictvím serveru nne.cz kupující souhlasí se:

- zpracováním a shromažďováním osobních údajů společností panem Mgr. Pavlem Seidlem k marketingovým účelům. Tento svůj souhlas může kupující kdykoli bezplatně odvolat (požádat o odstranění některých svých údajů, případně úplné odstranění všech svých údajů z databáze provozovatele), a to na e-mailu: info@nne.cz.


Práva uživatele serveru nne.cz

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat pana Mgr. Pavla Seidla o vysvětlení a odstranění závadného stavu, a to vše bezplatně na e-mailové adrese info@nne.cz. O následném postupu bude kupující informován e-mailovou zprávou.

Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Pan Mgr. Pavel Seidl prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího). Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou výše a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcích.

Uživatel bere na vědomí, že může kdykoli bezplatně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to zasláním e-mailu na info@nne.cz s žádostí o vyřazení.